Folkhälsa

13 januari 1997

Författare Gunnel Boström med flera (red)
Titel Arbetslöshet, folkhälsa och välfärd
281 sidor
Förlag Folkhälsoinstitutets skriftserie 1996:86.     
Cirkapris 200 kronor
ISBN 91-885-6530-0

Det gick snabbt. På några få år gick Sverige från full sysselsättning till massarbetslöshet. Vad hände – och, framför allt, vad händer med dem som blir arbetslösa? Den här boken är indelad i fyra sektioner: ”Budskap”, ”Sammanhang”, ”Följder” och ”Utvägar”. Inom varje sektion finns flera uppsatser som vänder och vrider på frågan och sätter in den i ett andligt, ett medicinskt, ett socialt och flera andra sammanhang. Sammanlagt medverkar 26 skribenter, från poeten Bengt Bergh till biskopen i Karlstad Bengt Wadensjö och däremellan ekonomer, läkare, sociologer och andra. En viss värmländsk tyngdpunkt förklaras av att flera värmländska myndigheter medverkat vid tillkomsten av denna bok.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida