Folkhälsa

Unga kvinnors liv

10 november 1997

Författare Katarina Johansson
Titel En dans på rosor. Om unga kvinnors liv.
80 sidor
Förlag Cura bokförlag och Folkhälsoinstitutet 1997.
Cirkapris 30 kronor + porto          
ISBN 91-972641-5-6

Att bli vuxen och ta beslut för sitt eget liv är positivt för de flesta ungdomar, men det nya livet blir kanske inte bara som en dans på rosor. Om unga kvinnors liv handlar denna lilla bok skriven av medicinjournalisten Katarina Johansson på uppdrag av Folkhälsoinstitutet.

Den bygger på intervjuer med kvinnor i 20-årsåldern om deras tankar och känslor kring vuxenhet. Vad innebär det att flytta hemifrån för att studera eller arbeta, möta kärleken och kanske bilda familj? Problem kan uppstå på vägen och ibland behöver man söka hjälp. Många grundlägger en dålig hälsa under ungdomsåren med rökning och alkohol eller andra droger.

En stor del av boken handlar om hur viktigt det är att leva utan droger under graviditeten om man vill ge sitt barn en bra start i livet. ”Hit kan du vända dig” är en återkommande rubrik i boken. Den gäller vart man kan vända sig för stöd och hjälp i sex- och samlevnadsfrågor, med preventivmedel, graviditet, abort, läkemedelsberoende och narkotikamissbruk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida