Folkhälsa

8 september 1997

Författare Guy Heyden
Titel Hela människan. Människan i en föränderlig värld.
84 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 1997.                    
Cirkapris 150 kronor
ISBN 91-7205-109-4

År 1987 inleddes projektet Kosterhälsan. Det är ett folkhälsoprojekt: hur människan påverkas av förändringar i levnadsmiljön. Valet av undersökningsområde föll på Kosteröarna, Sveriges västligast belägna bebodda öar. Projektansvarig blev Guy Heyden, tandläkare som omskolat sig till oralpatolog och bland annat myntat uttrycket ”munnen som hälsans spegel”. Första hälften av boken handlar om författarens väg fram till professuren i oral patologi, den andra om projekt Kosterhälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida