Folkhälsa i fokus för ny institution

6 februari 2018

Den 1 januari i år gick två institutioner vid Stockholms universitet samman. Det är Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa och Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning som tillsammans blir institutionen för folkhälsovetenskap. Den ställföreträdande prefekten ser den nya institutionen som ett komplement till Karolinska institutets folkhälsovetenskapliga institution, som framför allt har ett medicinskt perspektiv.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida