Folkhälsa i fokus

4 september 2000

VÄSTMANLAND. Vårdförbundet i Västmanland ska ha en temadag om folkhälsa den 10 oktober med föreläsare från en rad områden. Inbjudna är bland andra politiker och tjänstemän från hela länet. Bland ämnena finns »En bra start i livet«, »Ungas sexualvanor«, »Att åldras med hälsa – ur invandrarsynvinkel« och »Hälsofrämjande skolor«.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida