Folkhälsa

8 januari 2001

Författare Urban Janlert
Titel Folkhälsovetenskapligt lexikon
376 sidor
Förlag Natur och Kultur 2000
Cirkapris 500 kronor
ISBN 91-2707-171-5

Det startade som en ordlista i ett kompendium i epidemiologi för tjugo år sedan. Till sist utvecklades ordlistan till vårt första folkhälsovetenskapliga lexikon där allt från adenosintrifosfat till AF (i betydelsen arbetsförmedlingen) förklaras, för att nu bara hålla sig till ett av de första uppslagen i lexikonet. Till sin hjälp har författaren haft ett redaktionsråd med tyngdpunkt i den socialmedicinska disciplinen men också innehållande en språkvetare. Projektet har stötts av Folkhälsoinstitutet. På institutets hemsida kommer så småningom uppdateringar att läggas in, än så länge är www.fhi.se/shop/fhlexikon.asp bara platsen för diskussionsinlägg om boken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida