Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten: Vårdpersonal med symtom ska stanna hemma

Folkhälsomyndigheten: Vårdpersonal med symtom ska stanna hemma
Det finns tecken på samhällsspridning av covid-19 i Stockholm och Västra Götaland meddelade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i dag.

I dag höjdes risken för spridning av coronaviruset från hög till mycket hög. Vårdpersonal som arbetar med äldre eller andra utsatta grupper bör stanna hemma om de har symtom, enligt Folkhälsomyndigheten.

Fallen av covid-19 fortsätter att öka i Sverige och var enligt Folkhälsomyndighetens statistik uppe i 326 fall på tisdag eftermiddag. I dag meddelade också Smittskydd Stockholm att två patienter med coronavirus vårdas på intensiven på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Samtidigt har smittspårningen i Stockholm och Västra Götaland upptäckt några fall av coronasmitta där personerna varken själva, eller någon i deras närhet, varit i något riskområde.

– Det kan vara ett tecken på att det sker en spridning i samhället och därför ökar vi vår riskbedömning från hög till mycket hög, sa stadsepidemiolog Anders Wallensten i samband med en presskonferens under eftermiddagen.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 10 mars har totalt 114 243 fall av covid-19 rapporterats i världen och 4 023 personer avlidit (3 140 av dessa har avlidit i Kina).

Begränsa besök i vården

Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson inriktas insatserna nu på att minska samhällsspridningen och skydda utsatta grupper genom flera åtgärder:

 • Var och en med symtom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter där smitta kan överföras. Det gäller både jobb och privat.
 • Dialog med regeringen kring begränsning av större evenemang.
 • Fortsatt noggrann handhygien och undvik onödig kontakt med personer som är sjuka.
 • De som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre och riskgrupper ska inte arbeta om de får symtom.
 • Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden – och aldrig vid symtom.

Smittspårningen kommer nu också ändra karaktär från fokus på de lindrigare fallen som varit i riskområden till patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus.

Folkhälsomyndigheten arbetar nu med att få ut ytterligare information till vården.

Många nya fall bekräftade i dag

 • Stockholm: 60 nya fall har bekräftats, totalt finns nu 207 smittade av covid-19 i regionen.
 • Västra Götaland: 15 nya fall i dag, totalt 48 smittade. Alla nya fall är smittade utomlands.
 • Värmland: ytterligare ett fall bekräftat i dag, totalt har regionen nu 22 smittade. Samtliga har smittats utomlands eller varit i kontakt med personer som smittats i andra länder. Många har rest på samma bussresa.
 • Skåne: tre nya fall har bekräftats i dag, totalt 25 smittade i regionen. Samtliga kopplas till norra Italien.
 • Uppsala: två nya fall i dag, totalt åtta smittade i regionen. Samtliga kopplas till Italien.
 • Västernorrland: tre nya smittade bekräftas i regionen som därmed fått sina första fall. alla ingår i samma familj och har rest i Italien.
 • Halland: ett nytt fall, totalt sex smittade.
 • Örebro: ett nytt fall, totalt fem smittade.
 • Sörmland: ett nytt fall, totalt två smittade.
 • Även Jönköping, Västerbotten,Gävleborg, Östergötland och Jämtland/Härjedalen har bekräftade fall sedan tidigare.

Källa: regionernas egna hemsidor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida