Folkpartiet sjuksköterskebäst

Folkpartiet är fortfarande det största sjuksköterskepartiet i Landstingssverige, samtidigt som socialdemokraterna med hänsyn taget till sin storlek har ovanligt få sjuksköterskor i landstingspolitiken.

7 september 1998

Den slutsatsen kan man dra av Vårdfackets enkät till de politiska partierna. Vi har frågat efter vilka sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som i höstens val väntas väljas in i de olika landstingens fullmäktigeförsamlingar.

Av Vårdförbundets medlemsgrupper är sjuksköterskorna också i detta sammanhang den utan konkurrens största gruppen. Av de 160 personer som enligt partiernas uppfattning kan förväntas väljas in i landstingens fullmäktige är 129 sjuksköterskor. Tretton barnmorskor väntas ta plats i de beslutande församlingarna i landstingen, men bara två biomedicinska analytiker. Sexton faller under kategorin ”övriga”.

26 vänsterpartister
Av de 160 valbara sjuksköterskorna, barnmorskorna och biomedicinska analytikerna representerar 36 folkpartiet, 26 vänsterpartiet, 24 kristdemokraterna, 22 moderaterna, 22 centern, 18 socialdemokraterna och 10 miljöpartiet.

Sjukskötersketäta fullmäktigemöten kan det bli i Västra Götaland. Partierna tror att inte mindre än 24 sjuksköterskor och barnmorskor (men ingen biomedicinsk analytiker) tar plats i landstingsfullmäktige. I Skånes landstingsfullmäktige handlar det om 15 sjuksköterskor och barnmorskor, i Jönköping och Stockholm tolv och i Örebro elva.

Sjukskötersketunt blir det däremot i landstingsfullmäktige i Kronoberg. Gerda Salminen-Svensson (v) kan bli enda sjuksköterskan i den församlingen, om partiernas prognoser är riktiga. Inte heller på Gotland eller i Västerbottens län är det gott om valbara systrar, två respektive tre förväntas ta plats i respektive fullmäktigeförsamling.

Enkäten har gått till de sju riksdagspartiernas valkretsorganisationer. Svarsfrekvensen är 84 procent.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida