Folksjukdom

Folksjukdom

Reumatologi. Lars Klareskog, Tore Saxne och Yvonne Enman (red). Studentlitteratur 2011, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05532-9??

5 oktober 2011

Reumatiska sjukdomar är mycket vanliga. En studie visar att omkring 40 procent av alla Malmöbor i åldrarna 50 till 70 år har någon form av reumatisk åkomma. Det betyder att nästan alla som arbetar i vården regelbundet träffar patienter med reumatisk sjukdom.

Den här boken kan läsaren använda både som uppslagsbok och att fördjupa sig i. Det är lätt att hitta snabba fakta och flera av de vanligaste sjukdomarna, som reumatoid artrit, beskrivs utförligt med diagnostik, behandling och rehabilitering. Däremot är omvårdnaden mer styvmoderligt behandlad i ett eget kapitel i slutet, gemensamt för alla de reumatiska sjukdomar som tas upp. Där beskrivs omvårdnadsproblem som kan bli aktuella i mer generella ordalag, vad och hur vårdpersonalen kan göra. Däremot berörs sjuksköterskans specifika omvårdnad knappast alls. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida