Fondpengar till utvecklingsarbeten

Vid Vårdförbundets årliga etikkonferens i oktober delades stipendier ut från Karin Olssons fond. De gick till utvecklingsprojekt vid Björkbackens äldrecentrum i Tyresö, förlossningsavdelningen vid Helsingborgs sjukhus och barnkirurgen vid Linköpings universitetssjukhus.

1 december 2003

Det var första gången stipendier delades ut ur fonden. Den inrättades av Vårdförbundet som en hyllning till Karin Olsson när hon förra året gick i pension.

På Björkbackens äldrecentrum i Tyresö ska 15 anställda gå en tvådagarsutbildning i taktil massage. Kursen är starten på ett projektarbete som ska göra att Björkbackens hemsjukvård mer utgår från de boendes behov.

– Utbildningen blir ett lyft för personalen som länge har haft det besvärligt. En period sa flera sjuksköterskor upp sig, sedan följde en period med inhyrningssjuksköterskor. Men nu ska vi arbeta på ett nytt sätt. Vi ska ut i verksamheten på ett helt annat sätt än tidigare, och vara med både personalen och de boende så ofta som möjligt, säger Lena Jensen, biträdande enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska på Björkbacken.

På förlossningsavdelningen vid Helsingborgs sjukhus vill man förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper som finns kring den gravida och födande kvinnan.

Barnmorskan Suzanne Lindström på avdelningen vill skapa ett antal team med barnmorskor och undersköterskor som ska ha ansvar för exempelvis 100-150 blivande föräldrar genom hela processen. Tanken är att spetskompetens ska finnas inom varje team, så att inte experter, okända för patienten, ska behöva tillkallas om det uppstår problem.

Vårdprogram på barnkirurgen
Även inom barnkirurgen vid Linköpings universitetssjukhus ska samarbetet mellan olika enheter i vårdkedjan förbättras. När teamansvariga sjuksköterskan Annika Esping fick i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för olika diagnoser inom barnkirurgin, såg hon att det ofta uppstår krockar i vårdkedjan.

– Man förstår inte varandras arbetssätt, därför måste teamet skapa vårdprogrammet tillsammans med representanter från alla verksamheter runt det sjuka barnet, poängterar hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida