För få distriktssköterskor frågar om alkohol

Bara en fjärdeldel av distriktssköterskorna frågar om alkohol, trots att de vet att det har betydelse för folkhälsan. Det visar en ny undersökning som har gjorts av Riskbruksprojektet.

27 juni 2006

Undersökningen har genomförts i form av en enkätundersökning som har riktat sig till alla distriktssköterskor och besvarats av omkring 3 000. Svaren visar att bara en fjärdedel av dem tar upp alkoholfrågor med sina patienter. Anledningen, säger de, är tidsbrist och osäkerhet på hur de ska fråga.

? Det är ett lågt tal. I synnerhet jämfört med hur vanligt det är att de ställer andra livsstilrelaterade frågor. Det är uppenbart att distriktssköterskor är mindre kunniga och mindre effektiva när det gäller alkohol än när det gäller andra områden. Jag är förvånad över resultatet eftersom distriktssköterskor ofta talar om vikten av att arbeta mer hälsorelaterat, säger Svante Pettersson, projektchef för Riskbruksprojektet.

Stora regionala skillnader

Undersökningen visar att det finns stora regionala skillnader i hur vanligt det är att distriktssköterskorna tar upp alkoholfrågor. Distriktssköterskorna i Västerbotten är de som oftast diskuterar alkoholfrågor med patienterna. Sämst är det i Kalmar. 

? I Västerbotten har landstinget satsat på utbildning riktad till vårdcentralerna och det är uppmuntrande att se att det har gett resultat.

Saknar utbildning

Distriktssköterskornas utbildning i frågor om alkohol och hälsa har stora brister. 64 procent av dem som har svarat anger att de helt saknar utbildning i hantering av riskbruk av alkohol. 13 procent har mindre än fyra timmars utbildning.

? Trots att man är väl medveten om alkoholens stora påverkan på folkhälsan satsar varken huvudmännen eller professionen på utbildning. Sannolikt har det att göra med en kulturell påverkan. Ett problem vi delar med övriga västvärlden och som innebär att vi låter moralen stå i vägen för hälsan. Sjukvården handskas inte med alkoholfrågor på ett professionellt sätt, säger Svante Pettersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida