För få distriktssköterskor vågar fråga om alkohol

Bara en fjärdedel av distriktssköterskorna frågar sina patienter om alkohol, trots att de vet att det har betydelse för folkhälsan. Det visar en ny undersökning som har gjorts av Riskbruksprojektet.

4 augusti 2006

Enkätundersökningen har besvarats av ungefär 3000 distriktssköterskor och resultatet förvånar Riskbruksprojektets ledare Svante Pettersson.

? Det är uppenbart att distriktssköterskor är mindre kunniga och mindre effektiva när det gäller alkohol än när det gäller andra områden. Jag är förvånad över resultatet eftersom distriktssköterskor ofta talar om vikten av att arbeta hälsorelaterat, säger han.

Det finns stora regionala skillnader i hur vanligt det är att ta upp alkoholfrågor. Distriktssköterskorna i Västerbotten är de som oftast gör det. Sämst på att fråga är de i Kalmar.

? I Västerbotten har landstinget satsat på utbildning riktad till vårdcentralerna och det är uppmuntrande att se att det har gett resultat.

Enkäten visar att det finns stora brister när det gäller utbildning. 64 procent uppger att de helt saknar utbildning i hantering av riskbruk av alkohol.

? Varken huvudmännen eller professionen satsar på utbildning trots att de är väl medvetna om alkoholens stora påverkan på folkhälsan, säger Svante Pettersson.

Riskbruksprojektet är ett regeringsuppdrag. Målet är att etablera frågan om alkohol i vardagssjukvården genom bland annat utbildning.

För mer information se www.fhi.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida