För få satsar på rökavvänjning

8 maj 2003

Trots att rökavvänjning är en av sjukvårdens mest kostnadseffektiva åtgärder är det få landsting som satsar på det.

Enligt en kartläggning som Folkhälsoinstitutet låtit genomföra är det bara landstinget i Värmland som anser sig ha resurser för att kunna hjälpa patienter och anställda med rökavvänjning. Jönköpings landsting har kommit längst med att skapa tobaksfria arbetsmiljöer. 17 av de 21 landstingen har tagit politiska beslut om rökfritt landsting, men få har planer på hur besluten ska följas upp.

Folkhälsoinstitutet ska nu inleda ett samarbete med olika organisationer för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att satsa på rökavvänjning. Vårdförbundet är en av dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida