För få sjuksköterskor i njursjukvården

3 september 2001

Riksförbundet för njursjuka (RNj) gjorde under våren 2000 en kartläggning av vårdresurserna inom njursjukvården i landet. Enkäter skickades till avdelningsföreståndare eller motsvarande och klinikchefer vid samtliga njurmedicinska enheter. Vid en tredjedel av landets bloddialysavdelningar (svarsfrekvens 100 procent), påsdialysmottagningar (svarsfrekvens 95 procent) och vårdavdelningar (svarsfrekvens 88 procent) anser de ansvariga att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor för att kunna ge en fullgod dialysvård. Anledningen uppges vara att man inte får anställa fler eller att det inte finns behöriga sjuksköterskor att anställa.

En särskild enkät riktad till bloddialysavdelningarna gällde möjligheten för patienter att få bloddialys på annan ort. Många av patienterna har getts möjlighet till det, medan några inte har fått bloddialys på annan ort.

– Det betyder att ett antal njursjuka i Sverige hindrades från att hälsa på sina släktingar eller över huvud taget åka bort på semester förra sommaren och det är inte acceptabelt, säger Lasse Pettersson som har gjort undersökningen.

Lasse Pettersson, som själv är njursjuk och transplanterad sedan 14 år, befarar dessutom att situationen har försämrats sedan förra året.

RNj kartlägger regelbundet situationen för landets njursjuka för att ha ett underlag vid diskussioner om vilka satsningar som ska göras för att det ska bli bättre för de njursjuka. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida