För få svenskar kan ge första hjälpen vid olyckor

Svenska folket är dåligt förberett om det händer en olycka. En undersökning som Röda korset har gjort visar att bara en av fyra har färska kunskaper i första hjälpen.

12 september 2006

Men inte nog med det. Undersökningen visar också att 20 procent helt saknar kunskaper om att ge första hjälpen. Samt att många av de som har fått utbildning fick den för så länge sedan att den inte längre är aktuell.

– Kunskaperna bör helst fräschas upp vartannat år, säger Camilla Johansson på Röda korset.

Sämst ställt bland äldre

Hon tycker dessutom att det är oroande att kunskaperna är så ojämnt fördelade. Yngre och välutbildade har de bästa kunskaperna och den bästa beredskapen, medan det är sämst ställt bland de äldre. Detta trots att fallolyckor bland äldre är en av de vanligaste orsakerna till att de kommer till sjukhusens akutmottagningar.

– Genom att satsa på utbildning till de äldre och människor i deras omgivning skulle man kunna förebygga många olyckor och mycket mänskligt lidande, säger Camilla Johansson.

Att det här är en viktig fråga inte bara i Sverige bevisas av att över 100 länder i lördags deltog i den av Röda korset arrangerade Internationella Första hjälpen-dagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida