För höga krav kan stoppa utländsk vårdpersonal

Ett förslag om att arbetstillstånd bara ska ges till dem som får jobb på heltid med normal lön är att kräva för mycket, anser Socialstyrelsen.

4 augusti 2003

Utrikesdepartementets nya förslag om vilka som ska kunna få arbetstillstånd kan göra det svårare att få utländsk arbetskraft till hälso- och sjukvården, enligt Socialstyrelsen.

– När det gäller projekt där arbete inleds med studier och praktik, måste undantag tillåtas, säger Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen.

Ett sådant projekt finns i Norrtälje där sjuksköterskor rekryteras från Litauen.

Projektet inleds med sex månaders svenskundervisning i Litauen. Därefter får sjuksköterskorna komma till Sverige för att studera svenska på Komvux och praktisera inom äldre- och handikappomsorgen.

Efter några månader erbjuds de vikariat som vårdbiträden. Sedan är tanken att han eller hon ska komplettera sin sjuksköterskeutbildning för att få svensk legitimation.

Till skillnad från utrikesdepartementet tror Socialstyrelsen att nyutbildad hälso- och sjukvårdspersonal från de blivande medlemsländerna i eu är tillräckligt utbildade för att motsvara svenska krav.

När det gäller sjukvårdspersonal som utbildat sig i länder utanför eu och ees-området gav regeringen i mitten av juli Socialstyrelsen och Högskoleverket i uppdrag att se över hur deras utbildningar ska bedömas. Förslaget ska presenteras om ett halvår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida