För lite dopamin vid restless legs?

1 september 2006

Personer med restless legs syndrome har för lite dopamin i hjärnan. Det visas nu för första gången av forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, som har använt PET-kamera för sin studie.

Restless legs drabbar mellan 7 och 10 procent av befolkningen.

Den lägre halten av dopamin noterades särskilt i delar av hjärnan som bearbetar känselintryck. Det kan enligt Simon Cervenka förklara de typiska känselupplevelser som patienterna har.

Källa: Brain 2006;129:2017-2028

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida