För lite i vårdutbildningar om äldre och läkemedel

7 februari 2005

Vård- och apoteksutbildningarnas undervisning om hur läkemedel fungerar på äldre människor måste bli bättre, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport till regeringen. Sjuksköterskornas kurslitteratur i ämnet är på några få sidor och läkarlinjen har bara fem timmar avsatta specifikt för detta kursmoment. Rapporten konstaterar stora kvalitetsbrister i äldres läkemedelsanvändning. Läs den på www.sos.se under Nyutkommet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida