För lite kontroll av dödligt sjuk

Två sjuksköterskor erinras för bristande övervakning av en svårt sjuk patient.

6 mars 2000

52-åringen kom till sjukhuset akut för blodiga kräkningar som visade sig komma från åderbråck i matstrupen (esofagusvaricer).

Mannen var diabetiker, tidigare blandmissbrukare, hade en biopsiverifierad levercirrhos orsakad av hepatit b och c, och hade haft en pleurautgjutning på höger sida.

Han behandlades med Sengstaken-sond och injektioner med åderbråcksskrumpnande medel, skrevs ut efter två veckor men återkom dagen därpå med ambulans efter att ha kräkts blod igen.

Undersökande läkare la in mannen för observation och dagen därpå, som var en söndag, hade specialistläkaren »sittrond« med sjuksköterskan som rapporterade att mannen haft en blödning under natten.

Under dagen fick mannen besvär med blodsockret och  på uppmaning av avdelningens sjuksköterskor ordinerade jourhavande läkare insulin.

På kvällen blev patienten sämre. Den tillkallade jourhavande läkaren försökte stoppa en pågående blödning, men trots intensivvård avled 52-åringen i sin sjukdom dagen därpå.

Patientens syster anmälde ansvariga läkare och sjuksköterskor till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (hsan) för bristande omhändertagande och ifrågasätter vården på en lång rad punkter.

Ansvarsnämnden konstaterar att mannens hälsotillstånd var mycket dåligt andra gången han kom in till sjukhuset. Han hade en pågående livshotande blödning från matstrupsåderbråck och skrumplever.

Möjligheterna till ytterligare behandling utöver den han just fått var så gott som uttömda.

Nämnden ser ingen anledning att kritisera någon av de fyra anmälda läkarna, medan däremot sjuksköterskornas kontroll av och rapportering om 52-åringens tillstånd anses ha varit bristfällig.

Sjuksköterskors övervakning av en så sjuk patient som denne omfattar förstås kontroller av blodtryck och puls, och tecken på pågående blödning, kräkning eller förändrat blodvärde ska rapporteras till läkare, skriver nämnden i sin bedömning.

De två sjuksköterskorna har följt upp mannens blodsockernivå men låtit bli att fortlöpande kontrollera blodtrycket och att rapportera hans melenor och successiva försämring till läkare. De får därför var sin erinran. Beslutet har överklagats till länsrätten. (hsan 381/98:b5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida