»För lite patientfokus när journalerna datoriseras«

Det är dags att lyfta fram patientfokus i diskussionerna om it i vården. Det tycker Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

31 mars 2006

– Det verkar mest handla om att överföra journaler från pappersform till elektronisk form. Men teknik är inget självändamål. Det gäller att använda tekniken för patienternas bästa, säger Lisbeth Löpare Johansson

Vid den årliga Vitalismässan i Göteborg, om it i vård och omsorg, berättade hon om Vårdförbundets syn på vad som är viktigt när det gäller it-utvecklingen.

Ett exempel på bra teknik är enligt Lisbeth Löpare Johansson sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

– Det är ett exempel på hur man i ett nationellt perspektiv kan bygga lokala lösningar, som utgår från patientens behov. Man utgår från patientens frågor och inte diagnoser.

Ett annat exempel är en kommunikationsmodell som gör det lättare för patienten att med hjälp av en dator komma i kontakt med distriktssköterskan via hennes mobiltelefon.

– Väntetiden blir ofta central. Att slippa vänta betyder mycket för patienter med långvariga sjukdomar, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida