För lite vård i utbildning till biomedicinsk analytiker

5 november 2001

Oron för den framtida rekryteringen till vården i Uppsala är stark. Det framkom vid de speciella möten som Vårdförbundets lokala avdelning i höst haft med företrädare för de biomedicinska analytikerna i landstinget. »De tycker att utbildningen i Uppsala är alltför forskningsbetonad och för litet vårdinriktad. Det innebär att studenterna sedan försvinner till forskning och olika myndigheter och företag i stället för till vården«, säger Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida