För mycket att göra

11 juni 2019

Varannan chef känner stress över för många arbetsuppgifter. I privat sektor stressar även krav på tillgänglighet, i offentlig sektor är för många medarbetare en stressfaktor. Det visar intervjuer med 1 500 chefer som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av Unionen och Vision. Tre av fyra chefer i kommuner och regioner svarar att de helt eller delvis prioriterar sina medarbetares arbetssituation, ofta på bekostnad av sin egen.

Läs mer: https://tinyurl.com/stresskrav

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida