För mycket fokus på hälsa kan leda till ohälsa

Äta rätt och motionera ? mantran som är över oss från alla håll. Men är "den nya folkhälsan? bara av godo? Forskaren Torkild Thanem varnar för risken för uppdelningen av hälsosamma och ohälsosamma arbetstagare.

5 september 2006

Statens folkhälsoinstitut och andra myndigheter använder samma logik som konsumtionssamhället när de ger tips och råd om hur vi bör leva våra liv. Det finns en hel industri kring vår livsstil och alla lyfter fram samma kroppsideal – den slanka kroppen.

Det har filosofie doktorn Torkild Thanem på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet kommit fram till i sin forskning om organiseringen av hälsosamma kroppar. Han var en av de forskare som deltog vid ett seminarium på Stockholms universitet under gårdagen då antologin Hälsans styrning av arbetet presenterades .

Ett kritiskt perspektiv på hälsa

I boken anlägger elva forskare ett kritiskt perspektiv på hälsa och ohälsa i arbetslivet. Ett  exempel på hälsans styrning av oss är ?Den nya folkhälsan? som skiljer sig från den tidigare genom att  koncentrera sig på att få oss att leva sunt, snarare än att jaga smittsamma sjukdomar. 

Torkild Thanem har bland annat studerat Stockholms landstings webbsida Hälsomålet. Där ges råd om vad vi ska äta för att äta hälsosamt, hur vi ska motionera och hur vi kan räkna ut vårt eget BMI.

? Via hemsidan får vi veta om vi är hälsosamma eller inte. Problemet är att om det blir för mycket fokus på livsstilsfrågor så kan det leda till ohälsa i stället för hälsa, säger han.

Den som inte lyckas är dålig

Följer vi inte uppmaningarna om hur vi borde leva, finns risken att vi i stället blir pressade och känner oss dåliga för att vi inte lyckas leva upp till kraven. Misslyckas vi är det ingen annans ansvar än vårt eget.

? En annan skillnad mot förr är att myndigheter ger råd och tips i stället för att ge påbud. Det är bra, men det sätter också press på individen, säger Torkild Thanem.

Han säger inte att det är fel att ge rekommendationer om hur vi ska leva våra liv, men han vill samtidigt peka på riskerna. Det finns de som känner sig översköljda av propaganda och som helt struntar i alla råd och det finns de som överkonsumerar mat på ren trots. Dessutom finns det också de som överdriver genom att ägna sig åt tvångsmässig träning eller genom att utveckla ätstörningar.

Hälsosam mall i arbetslivet

Fixeringen vid hur vi ska leva och se ut finns även i arbetslivet. Normer om hälsa och ohälsa som tidigare varit dolda blir förstärkta genom den nationella folkhälsopolitiken.

? Risken finns att de som faller utanför den hälsosamma mallen blir stämplade som ohälsosamma och marginaliseras ännu mer, säger Torkild Thanem.

Han vill inte skrota folkhälsomålen, men tycker att myndigheter och andra kunde vara tydligare med avigsidorna.

? Det är en viktig insats som görs, men kanske man kunde vara ärligare och öppnare kring problemen med att överdriva en god hälsa, säger han och höjer ett varningen finger för företag som vill drogtesta och räkna ut anställdas BMI.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida