”För mycket teknik, för lite patientfokus”

Det är dags att lyfta fram patientfokus i diskussionerna om it i vården! Det tycker Lisbeth Löpare-Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, som i dag medverkar på Vitalismässan i Göteborg.

16 mars 2006

Hon presenterar Vårdförbundets syn på vad som är viktigt när det gäller it-utvecklingen i vården.

? Jag utgår från vår vårdpolitiska idé, med ?Min vårdbok? och vårdportalen, och presenterar den enkät Vårdförbundet har gjort och som visar att tre av fyra arbetar med elektroniska journaler, att man har kommit längst i primärvården och att de som arbetat med elektroniska journaler länge är mer positiva än de som nyss börjat.

Lisbeth Löpare-Johansson är bekymrad över att det finns för lite patientfokus i diskussionerna om de elektroniska journalerna.

? Det verkar mest handla om att överföra journaler från pappersform till elektronisk form. Men teknik är inget självändamål. Det gäller att använda tekniken för patienternas bästa.

Utgår från patientens frågor

Ett exempel på bra teknik är enligt Lisbeth Löpare-Johansson sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

? Det är ett exempel på hur man i ett nationellt perspektiv kan bygga lokala lösningar, som utgår från patientens behov. Man utgår från patientens frågor och inte diagnoser. Det liknar faktiskt Vårdförbundets vårdportal.

Ett annat exempel är en kommunikationsmodell som gör det lättare för patienten att med hjälp av en dator komma i kontakt med distriktssköterskan via hennes mobiltelefon.

? Väntetiden blir ofta central. Att slippa vänta betyder mycket för patienter med långvariga sjukdomar, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Vitalismässan är ett årligen återkommande arrangemang om it i hälsa, vård och omsorg och hålls på Svenska mässan i Göteborg. Årets Vitalismässa pågår till och med i morgon fredag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida