För tuffa provregler i Linköping

3 februari 2006

Hälsouniversitetet i Linköping har fått bakläxa på sina examinationsregler av Högskoleverket, sedan studentkåren klagat. Det gällde för det första hur många provtillfällen som ska tillåtas (skolan hade begränsat dem till fem). Högskoleverket säger i sitt beslut att skolan får begränsa antalet provtillfällen bara när det är motiverat av att de är särskilt kostnadskrävande eller svårgenomförbara men inte när det gäller okomplicerade prov (till exempel salsskrivningar).

En andra fråga gällde om Hälsouniversitetet gör rätt när man anser att det är ett genomfört prov om studenten är anmäld men uteblir utan avanmälan. Verket klargör att skolan inte kan göra så.

www.hsv.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida