Föräldraskap

10 februari 1997

Författare Magdalena Graff
Titel Bättre föräldraskap. Nyckeln till ett ickevåldssamhälle. 
149 sidor
Förlag Johansson & Skyttmo förlag 1996.                  
Cirkapris 300 kronor
ISBN 91-8881-458-0

Författaren är psykolog med barn-föräldrarelationer som specialitet. Hon inleder boken med en beskrivning av sina upplevelser under två års praktiskt fältarbete i Skottland, och går sedan över till att beskriva olika modeller från USA och Storbritannien för hur man kan arbeta med barn-föräldrarollen.
Ett av kapitlen handlar om ”den falska föräldrainstinkten”. Det finns, säger författaren, en falsk myt om modersinstinkten, som hindrar somliga föräldrar från att kunna ta emot hjälp med att bearbeta sina egna relationer till de egna barnen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida