Förändra med samtal

3 februari 2016

Stora omorganisationer kan tära både på chefer och medarbetare. Nu har forskare vid Göteborgs universitet funnit vad som är avgörande för att en omorganisation ska lyckas. Chefer måste vara tydliga, och då räcker det inte med information via arbetsplatsträffar, det krävs också personliga samtal och möten mellan chef och medarbetare i mindre grupper. ?Sådana samtal skapar delaktighet, vilket också krävs. För att genomföra en omorganisation behöver även cheferna stöd — från chefskolleger och i mer strukturell form från personal­avdelningen. ?

Forskningsprojektet: Organisatoriska vägar till hälsa: Långsiktigt hållbart förändrings­arbete och chefskap i kommuner

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida