Förändra sitt liv

Förändra sitt liv

Livsstegen. 12 steg till ?inre hälsa?Olle Carlsson ?& FotinÅ­ Carlsson?Bonnier fakta 2017?www.bonnierfakta.se?

4 oktober 2017

?Olle Carlsson är präst och författare. Han leder sedan 20 år ett nydanande arbete i Katarina församling i Stockholm. Boken grundar sig i hans egen tolkning och översättning av de så kallade 12 stegen, som formulerades av Anonyma alkoholister på 1930-talet och fortfarande används i rörelsen och i annan missbruksvård. ?

Olle Carlsson menar att alla kan använda sig av Livsstegen och de 12 stegen, oavsett hur stor eller liten livsproblematiken är. Han berättar pedagogiskt om varje steg med personliga exempel ur sitt eget liv och avslutar med tips på övningar.?

Olle Carlsson har delat in stegen i teman och översatt dem till vår tids språk och sammanhang för att göra dem användbara för den som ”kämpar med utmaningen att vara en både underbar och otillräcklig människa”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida