Förbättringar för nattanställda

3 april 2000

HALLAND. Den som arbetar rotation (och där minst 20 procent är nattarbete) får sänkt veckoarbetstid. Landstinget har
också avsatt pengar till utveckling av nya arbetstidsmodeller. Det här är resultatet av bland annat ett antal skrivelser till landstingsledningen från nattanställda om svårigheten att få nattpersonal och den psykiska pressen på de som finns.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida