Förbättringskunskap på högskolan

5 maj 2010

”Utbildningen har lärt mig hur viktigt det är med samverkan”?
”Utbildningen har fått mig att förstå att det inte finns en enda modell som har lösningen på alla problem för ett sådant komplext system som sjukvården är. Det finns ingen ”quick-fix”. Kvalitetsutveckling är ett långsamt arbete.?

Jag använder kunskaperna i arbetet som verksamhetsutvecklare och försöker att översätta det jag läser till vår vardag. När vi läser om mikrosystem studerar jag hur samverkan mellan olika funktioner inom hälso- och sjukvården fungerar. I vården ska många professioner samverka och det finns en hel del heliga kor. Man kan förstå hur det borde fungera — men det finns barriärer både mellan professioner och mellan funktioner.?

För mig är det tydligt att vi måste förbättra samverkan i sjukvården — både mellan kliniker och mellan professioner. Vi måste lära oss att förstå varandras olika förutsättningar.” ??

Anna Österström, biomedicinsk analytiker och verksamhetsutvecklare inom medicinsk diagnostik, Jönköpings läns landsting. Hon går masterprogrammet i Jönköping.??

”Det här är en kunskap som borde ingå i alla chefsutbildningar”?
”Nu förstår jag bättre varför det är så svårt med förändringsarbete. Felet som ledningar alltför ofta gör är att de inte förankrar sina idéer i organisationen. De som arbetar nära patienterna måste vara delaktiga — inte få en pålaga uppifrån om hur de bör arbeta. Kunskap om förbättringsverktyg borde ingå i all ledarskapsutbildning.?

I dag är jag nog en annan chef än jag var för ett år sedan. Det beror inte bara på utbildningen, men jag har blivit mer kritisk till en hierarkisk ledarstil. Jag vet att man måste bygga en kultur kring förbättringsarbete och det handlar främst om att förankra idéerna hos medarbetarna. Framöver tycker jag att det allra viktigaste är att arbeta med kommunikation — både mellan personal och mellan personal och patienter. Avvikelserapportering handlar ofta om brister i kommunikationen. Att förbättra den ser jag som en av de stora utmaningarna i ett kommande förbättringsarbete.”??

Alicia Korszunowa, första linjens chef, hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon går masterprogrammet i Jönköping.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida