Förberedde Växtkraft

7 juni 1999

DALARNA/GÄVLEBORG. Växtkraft heter en ny verksamhet gemensam för landstingen i Dalarna och Gävleborg. 15 grupper med bland annat anställda och tjänstemän ska från maj till i höst titta på olika medicinska diagnoser och hur vården ska utvecklas fram till år 2010. För en tid sedan träffades 40 sjuksköterskor från de två länen som ska ingå i de 15 grupperna i Högbobruk för att ta fram idéer och för att få en gemensam grund för arbetet i grupperna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida