Förbud mot neddragningar

Arbetsmiljöinspektionen har förbjudit landstinget att dra ned på bemanningen vid Kronholmens vårdcentral i Härnösand.

7 oktober 2005

Från början var det meningen att de elva distrikts-skötersketjänsterna skulle minskas med tre. Men ett larm från skyddsombudet fick arbetsmiljöinspektionen att ingripa och ett hot om vite på 50 000 kronor lades om inte konsekvenserna för arbetsmiljön redovisades. Landstinget ville då ta bort två tjänster i stället, något som arbetsmiljöinspektionen inte heller godtar.

– Det är fortfarande för mycket arbete som då skulle läggas ut på dem som är kvar, säger arbetsmiljöinspektör Efva Åström.

Ett förbud mot neddragningar har därför lagts från och med den 1 oktober. Det är riktat mot landstinget i Västernorrland, inte mot ledningen på vårdcentralen.

Men om landstinget kan visa att neddragningen kan göras utan att personalen blir överbelastad, kan den fortfarande genomföras. Sker neddragningar utan en sådan redovisning kan det leda till åtal. För Kronholmens vårdcentral finns en riskidentifiering och en riskbedömning gjord, som visade att risken för stress och för hög arbetsbelastning blir påtaglig om personalen reduceras.

– De måste beskriva konkret vilka arbetsuppgifter som ska tas bort från distriktssköterskorna och det har de hittills inte kunnat göra, säger Efva Åström.

Landstinget kan också överklaga till regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida