Förbundet oroar sig för kvaliteten på utbildningen

Vi är oroliga för att företagssköterskor inte ges tillräckliga möjligheter att att fördjupa sina studier. Det här säger Vårdförbundet i sitt remissvar på utredningen av företagshälsovården.

29 mars 2005

I slutet av förra året presenterade regeringens särskilda utredare ett förslag om förbättrad företagshälsovård. I förslaget ingick en ny lag som ska reglera kompetensen och en företagshälsovårdsnämnd – bestående av bland annat arbetsmarknadens parter – som ska godkänna företagshälsovårdsenheter.

Vårdförbundet är i sitt remissvar positivt till att regeringen vill stärka företagshälsovårdens roll.

Viktigt med högskolekvalitet

En av frågorna att ta ställning till är vem som ska ha ansvaret för företagshälsovårdsutbildningen. Utredaren föreslår att den ska vara kvar i Arbetslivsinstitutets regi för att staten ska kunna behålla inflytande över den. Vårdförbundet understryker i sitt svar vikten av att utbildningen har en högskolemässig kvalitet.

? Vi är oroliga för att det inte skapas möjligheter för våra medlemmar att gå vidare med sina studier till kandidat- och magisternivå, säger Annica Magnusson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Vill byta namn

För att klargöra var gränsen mellan hälso- och sjukvård och företagshälsovård går vill Vårdförbundet också att företagshälsovården byter namn till ?Arbetshälsa?. Det skulle kunna bidra till att sätta fokus på den verksamhet man arbetar med.

? Företagshälsovården ska anpassa sig efter de behov som finns på arbetsplatserna och ett av dagens problem är att de på företagshälsovårdsenheterna vet för lite om vilka de behoven är, säger Annica Magnusson.

Därför anser förbundet att det är viktigt att dialogen mellan företagshälsovård och företag utvecklas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida