Förbundsgrannar positiva till lagen:

1 september 2006

Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande
Den nya lagen är bra, både för patienter och arbetstagare. Eva Nilsson Bågenholm ser dock ett problem med den nya lagen – för läkare i bakjour på natten.

– Läkare som är bakjour räknar med att bli störda. Men eftersom de är specialistläkare behövs de också på sjukhuset under dagtid, och då blir det problem, säger hon.

Den nya lagen kräver att den som har fått gå in under sin dygnsvila om elva timmar ska kompenseras direkt. För läkare med bakjour blir det då under nästa dagskift.

– Vi diskuterar med Sveriges kommuner och landsting om avstegsavtal. Vi vill att kompensationen inte måste tas ut direkt utan inom en viss tid, till exempel 72 timmar.

I övrigt ser Eva Nilsson Bågenholm inga stora problem. Även om särskilt mindre sjukhus måste fundera över hur primärjourerna ska lösas, alltså när läkare är jour på arbetsplatsen.

– Det måste klaras ut centralt. Läkarförbundet har inte gått ut med några centrala direktiv, säger hon.

Håkan Pettersson, vice ordförande Kommunal
Vi tycker att lagen är bra eftersom syftet är att skydda hälsan, säger Håkan Pettersson. Men, säger han, det finns en del frågor där Kommunal inte är överens med arbetsgivarna om tolkningen och där man tycker att de har haft för bråttom att komma med sin tolkning.

En sådan fråga är dygnsvilan, och vad som gäller när till exempel en undersköterska måste gå in och arbeta under sin beredskap. Kommunal och arbetsgivarna är inte överens om hur många timmar undersköterskan då ska få som kompensation.

Håkan Pettersson poängterar också vikten av att gå varsamt fram så att de lösningar som har arbetats fram på arbetsplatsen inte raseras, till exempel lokala arbetstidsmodeller.

? Vi anser att arbetsgivaren i vissa fall måste vara beredd att öka resurserna, anställa fler, för att klara de förändringar som krävs, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida