Förebygga för sexuell hälsa

8 mars 2004

– Förebyggande måste bli en del av sjukvårdens kärnverksamhet. Det sa Anders Milton när han överlämnade utredningen Samhällets insatser mot hiv/STI – att möta förändring (SOU 2004:13) till regeringen i februari.

Han nämner till exempel förstärkt sexualundervisning i skolorna, fler kliniker för sprututbyte, ökad användning av metadon- och subutexbehandlingar och att fler erbjuds testning för hiv. Det sexuella riskbeteendet har ökat och med det antalet fall av gonorré, klamydia, syfilis och hiv.

Den stora gruppen hivsmittade bland svenskar är medelålders män som reser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida