Förening bildad för god äldrevård

9 april 2001

I slutet av februari bildades föreningen BraVå – Bra vård för äldre. I föreningen ingår bland andra Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Svenska kommunalarbetareförbundet. BraVå – Bra vård för äldre är ett dokument framtaget av Vårdförbundet som presenterades i början av 2000.

Föreningen ska verka för att BraVås kvalitetsmål för äldrevården uppfylls, men också initiera forskning, utbildning och utveckling inom vård, rehabilitering och omsorg av äldre. BraVås innehåll ska också vidareutvecklas av föreningen efter de äldres behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida