Förenklar för glesbygdsvård

2 augusti 2017

Fem miljoner kronor har familjen Kamprads stiftelse beviljat till ett forskningsprojekt som ska utvärdera och utveckla tekniken i så kallade virtuella hälsorum i glesbygden, dit människor kan ta sig för att ta blodprover, få provsvar och komma i kontakt med läkare via videolänk. Glesbygdsmedicinskt centrum har startat sådana i Storuman och Slussfors i Västerbotten samt i Gällö och Stugun i Jämtland. Projektet drivs i samarbete mellan Västerbottens läns landsting och universiteten i Umeå och Uppsala.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida