Förenkling föreslås

4 februari 2002

Det ska bli möjligt för landsting och kommuner att överlämna en verksamhet till dem som redan arbetar i den (knoppa av). Det är ett av de förslag som Upphandlingskommittén lämnade i sitt slutbetänkande (SOU 2001:31) för ett år sedan. Ett sådant avtal skulle kunna träffas för en tid av högst fem år, sedan måste entreprenaden upphandlas på vanligt sätt. Kommittén föreslog också att en kommun eller ett landsting ska kunna ställa som villkor i en upphandling att de företag som vill ha entreprenaden inte ska vara vinstdrivande. Finansdepartementet arbetar nu med en proposition som bygger på kommitténs förslag. Den ska lämnas till riksdagen den 21 mars. Upphandlingskommitténs betänkande finns på http://finans.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2001_31.pdf

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida