Föreslå ny ledamot i förbundsstyrelsen!

Carina Göhlin, barnmorska i Borås och ledamot i förbundsstyrelsen sedan hösten 1997, kommer på den ordinarie kongressen i höst att lämna sitt uppdrag. Hon har fått ett nytt jobb som handläggare i arbetsrättsfrågor inom den nybildade Västra Götalandsregionen.

Förbundsstyrelsen har beslutat att 1999 års kongress ska välja en ersättaretill henne för den resterande delen av mandatperioden, till hösten 2001.

Förbundets valberedning har därför fått uppdraget att föreslå vem det ska bli och vill ha in nomineringar. Du som har förslag på någon (som ska vara tillfrågad) som du anser lämplig att sitta i förbundsstyrelsen, vänd dig till din lokala avdelning för att få nomineringsblanketter. Skicka sedan in ditt förslag senast den 31 augusti:

Adressen är:
Vårdförbundets valberedning
Att: Ann-Cathrin Avellan-Hultman
Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm

Har du funderingar eller frågor, hör gärna av dig på telefon till någon av valberedningens ledamöter:

*Inger Nordmark, 026-15 44 08
*Ninni Carlsson Eriksson, 054-19 43 77
*Karin Rangin, 040-10 89 00
*Hannele Kangas, 08-453 21 17
*Ann-Charlotte Nore, 0708-61 30 15
*Marie-Anne Jagne, 031-81 43 91
*Britta Unneby, 070-510 87 24.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida