Föreslår miljarder till minskat lönegap

Regeringen bör avsätta tre miljarder norska kronor till extra lönelyft i kvinnodominerade yrken. Det föreslog nyligen den norska likalönekommissionen.

Ordföranden i Norsk Sykeplejerforbund, Lisbeth Norrmann, är nöjd med förslaget.

– Vi har länge sagt att lönegapet mellan män och kvinnor inte kan lösas i traditionella förhandlingar. Vi förväntar oss att regeringen följer förslaget.

Det var för knappt två år sedan som statsminister Jens Stoltenberg tillsatte en särskild kommission med uppgift att kartlägga löneskillnaderna och föreslå åtgärder. Bakgrunden var att lönegapet mellan könen har legat stabilt på cirka 15 procent sedan 1980-talet.

Kommissionens rapport Kjønn og lønn, som lades fram den 21 februari i år, består av sex punkter. Den mest uppmärksammade gäller 3 miljarder kronor extra i riktat lönepåslag till kvinnodominerade grupper i offentlig sektor, främst sjuksköterskor, förskollärare och lärare.

Likalönekommissionen håller med Sykeplejerforbundet om att den vanliga förhandlingsmodellen inte har lyckats göra något åt lönerelationen mellan könen. Man föreslår också att andra grupper inte ska få kräva kompensation för de 3 miljarderna.

I privat sektor föreslår kommissio­nen att parterna inrättar speciella kvinnopotter.

Kommissionen vill också avsätta mer pengar till det statliga jämställdhetsombudet och till ett projekt för fler kvinnliga chefer.

Dessutom vill den att föräldraledigheten ska fördelas jämnare. Efter isländskt mönster föreslås en tredelning med en del till mamman, en del till pappan och en del för valfri fördelning.

Lönekommissionens rapport är ute på remiss i det norska samhället fram till hösten.

– Sedan ska regeringen ta tag i arbetet, säger jämställdhetsminister Trond Giske från Arbeiderpartiet.

Likalönekommissionens rapport har väckt uppmärksamhet även utanför Norge. Exempelvis har ordföranden i Dansk Sygeplejeråd, Connie Kruckow, tagit till sig rapportens innehåll och efterlyst att den danska regeringen gör något liknande. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida