Företagande

4 maj 1998

Författare Peter Elmlund
Titel Företagande som
livschans och klassresa.
128 sidor
Förlag Timbro 1998.
Cirkapris 118 kronor
ISBN 91-7566-376-7.

Egna företagare är nästan bara män (åtta av tio). Sin erfarenhet av yrkeslivet hämtar de nästan bara från privat sektor (åtta av tio). Andelen invandrare är stor. De arbetar betydligt mer men tjänar mindre än löntagare och är samtidigt sämre utbildade. De har oftast börjat som anställda, men har de väl börjat som egen företagare blir de sällan åter anställda. Å andra sidan blir den minoritet som går tillbaka till att vara anställda nästan aldrig företagare igen. Det framgår av den här boken, som i mycket är en statistisk redovisning, byggd på Demoskops företagarundersökning 1997.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida