Företrädarnas roll ska stärkas

9 februari 1998

UPPSALA. Vilken roll har Vårdförbundets lokala företrädare? Vilket stöd får de från medlemmarna? Det är ett par av de frågor som ska tas upp i ett projekt i Enköping med syftet att förbättra samarbetet mellan företrädare och medlemmar och att göra Vårdförbundet mer synligt. Målet är bland annat att minst 70 procent av medlemmarna ska ha deltagit i någon av sektionens aktiviteter under en treårsperiod.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida