Förhandling om 460 timmars övertid

6 november 2000

GOTLAND. Bristen på sjuksköterskor är mycket stor på Gotland. Inom till exempel äldre- och handikappomsorgen i den södra förvaltningen är bara hälften av tjänsterna besatta. Situationen är likadan på dialysen i Visby. Där kompenseras personalen med
2 300 kronor extra i månaden, utöver lön och övertidsersättning. Inom räddningstjänsten har sjuksköterskor, uppenbarligen med arbetsgivarens goda minne, arbetat övertid långt över det lagstadgade taket på 200 timmar om året. För en av sjuksköterskorna handlar det om 460 timmar redan nu. Vårdförbundet har begärt en tvisteförhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida