Förhandlingar pågår ständigt

Lönen, pensionen och vilken hjälp den som sägs upp ska få för att hitta ett nytt jobb - det här är frågor Vårdförbundet nu förhandlar om med arbetsgivarna i landstingen och kommunerna.

Vårdförbundet är inblandat i en rad olika förhandlingar. En del har pågått länge, andra har precis startat. Det gemensamma är att alla har stor betydelse för förbundets medlemmar.

Det som många förmodligen tänker på först är löneförhandlingarna. Den principöverenskommelse som Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (nya namnet efter sammanslagningen av Landstingsförbundet och Kommunförbundet) kom överens om den 17 december gäller tills vidare. Till skillnad mot tidigare finns det inte något slutdatum. Båda parter kan dock säga upp avtalet varje år om det sker senast den sista oktober.

Eftersom det är en principöverenskommelse ska den förvandlas till ett avtal från den 1 april. Finslipningar pågår nu så att avtalet kan börja gälla fullt ut. Samtidigt har de lokala löneförhandlingarna inletts i hela landet.

– I och med att den centrala överenskommelsen kom så tidigt så är förutsättningarna goda för att medlemmarna ska få sina nya löner relativt snabbt, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

Diskussioner pågår också när det gäller skrivningen i det dokument om verksamhetsutveckling och dess koppling till lönen som ska finnas enligt principöverenskommelsen i december. I det gamla femårsavtalet som löper ut den sista mars finns det ett sådant dokument i avtalen med både Kommunförbundet och Landstingsförbundet. De är dock olika och nu vill man ha ett gemensamt för landstingen och kommunerna, inte minst med tanke på att de två arbetsgivarorganisationerna har gått samman.

– Det är viktigt att se hur verksamhetens utveckling hör samman med ekonomi och budget och hur det påverkar lönen. Diskussionerna kommer att ta tid och det dröjer nog till slutet av året innan vi är överens, säger Edel Karlsson Håål.

En annan förhandling som har stor betydelse för förbundets medlemmar fortsätter; översynen av de allmänna bestämmelserna. Bland Vårdförbundets krav finns att paragrafen om avstängning utan lön ska tas bort och att man ska kunna få ersättning för övertid även i samband med kompetensutveckling i arbetet. Förbundet vill också ändra reglerna för uppehållsanställning, så att framför allt skolsköterskorna i stället får semesteranställning. Dessutom vill förbundet att ob-ersättningen ska vara i procent av lönen och inte som nu ett visst antal kronor oavsett hur mycket man tjänar. Förbundet vill även ha en möjlighet att överpröva arbetsgivarens möjligheter att förbjuda bisyssla.

Vårdförbundet förhandlar också via ofr, Offentlig-
anställdas förhandlingsråd, om ett omställningsavtal. Förbundets inställning är att arbetsgivarna ska ha ansvar för att hjälpa både den som blivit uppsagd och den som riskerar att bli uppsagd att få ett nytt jobb. Arbetsgivarna däremot talar enbart om anställda som blivit uppsagda. Omställningsavtalet kommer också att innehålla bestämmelser om avgångsförmåner för anställda som har sagts upp. I dag regleras de i ett speciellt avtal, agf-kl, som arbetsgivarna sagt upp.

– De här förhandlingarna har precis inletts och vi hoppas att de ska vara klara före sommaren, säger Edel Karlsson Håål.

ofr sköter också pensionsförhandlingarna för Vårdförbundet och övriga förbund inom ofr, till exempel Lärarförbundet och Läkarförbundet. Här finns många frågor som har diskuterats av och till sedan 2001. En sådan fråga är om och hur mycket den lön man hade vid slutet av sitt yrkesliv ska påverka pensionen. I dag styrs pensionen av både de avgifter som har betalats in och den lön man hade på slutet. Arbetsgivarna vill att pensionen ska utgå från avgifterna, medan Vårdförbundet vill att kopplingen till lönen ska finnas kvar, samt en garanti för att pensionen inte blir lägre än en viss procent av lönen.

LÄS MER:
www.vardforbundet.se se lokala avdelningar
www.ofr.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida