Förhandlingschefen: Ni borde inte vara missnöjda

Västra Götalandsregionens förhandlingschef, Eva Johansson, tycker inte att löneutfallet de senaste åren har varit särskilt dåligt.

1 juni 2007

– Det beror på vad man sätter det i relation till, men tar man in inflationen och andra gruppers nivåer så har Vårdförbundets medlemmar ingen anledning att vara missnöjda, säger hon.

Och sticker inte under stol med vad, förutom det ekonomiska läget, som avgör nivån på löneökningarna:

– Vi har inte behövt höja lönerna mer eftersom vi inte har haft några problem med rekryteringen.

Att arbetsgivarna är dåliga på att följa avtalets intentioner håller Eva Johansson bara delvis med om.

– Vi behöver utveckla budgetprocessen så att lönediskussionen blir en del av den, men det här är en stor förändringsprocess och den måste få ta tid, säger hon.
Det bästa med avtalet tycker hon är att det har satt fart på utvecklingssamtalen och att lönerna sätts av verksamhets­nära chefer. Missnöjet med processen tror hon delvis kan tillskrivas missnöjet med lönenivåerna. Vilket hon tycker är tråkigt.
Hur sjuksköterskor ska motiveras att fortsätta att göra ett bra jobb eller att stanna inom vården, tycker Eva Johansson är en fråga för hela landet.

– Kvinnodominerade högskoleutbildade yrkesgrupper har de här lönerna. Ytterst är det ett jämställdhetsproblem.

Men, säger hon också, det finns annat än lön som kan höja motivationen. En god arbetsmiljö där man är delaktig, har meningsfulla arbetsuppgifter och bra arbetstider till exempel.

Allt det tycker Eva Johansson att vården erbjuder.

På frågan om vad som kan få arbetsgivaren att ge högre lönelyft svarar hon med att konstatera att regionens vårdanställda har blivit allt fler de senaste åren.
– Måste vi vara så många? Jag tycker att vi ska ha fokus på frågan om hur vi kan vara effektivare. Hur arbetstiden kan användas på det mest optimala sättet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida