Förlorade semester genom nya arbetstidsmodeller

En rad av Vårdförbundets medlemmar har fått för få semesterdagar och felaktiga sjukavdrag i samband med att Region Skåne infört nya arbetstidsmodeller.

25 januari 2006

På några sjukhus, bland annat i Ängelholm, har Region Skåne infört nya arbetstidsmodeller utan förhandlingar och avtal med Vårdförbundet. Modellerna innehåller en timbank och de anställda tillåts att flytta timmar mellan olika begränsningsperioder.

Och det är just möjligheten att föra över tid som har fått konsekvenser.

– Region Skåne har inte tänkt på hur den delen av arbetstidsmodellen stämmer med bestämmelserna i det centrala avtalet om allmänna bestämmelser, AB 05, som bland annat Vårdförbundet har med Sveriges kommuner och landsting, säger Cecilia Helldén, ombudsman för Vårdförbundet i Skåne.

AB 05s avdragsregler för beräkning av bland annat semester och avdrag för sjukdom utgår från redan fullgjord tid. De avdragsreglerna fungerar dock inte i ett system där arbetstid flyttas från en period till en annan och där det är oklart när arbetstiden har utförts. Risken är då stor att den anställde drabbas.

Fler kan ha ha drabbats

– Vi vet att en del medlemmar genom arbetstidsmodellerna har fått kortare semester och felaktiga sjukavdrag. Sannolikt är de ännu fler, eftersom många förmodligen inte märker felet. Det beror på att det är svårt att beräkna ledighet och avdrag på grund av hälso- och sjukvårdens komplicerade arbetstidskofficienter, säger Cecilia Helldén.

Region Skåne har nu kommit överens om att betala skadestånd till Vårdförbundet för att medlemmar bland annat har fått för litet semester. Dessutom sägs det i förhandlingsöverenskommelsen att det finns en möjlighet för enskilda att få kompensation. Förutsättningen är dock att kravet ska lämnas in senast den 1 mars i år.

Överens om att skriva avtal

– Vi är också överens om att det ska finnas ett kollektivavtal om avdrag för sjukdom och beräkning av bland annat semester när man inför arbetstidsmodeller med timbank och där tid får flyttas mellan perioder, säger Cecilia Helldén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida