Förlossning

Förlossning

Att stödja och stärka.Vårdande vid barnafödande. Marie Berg & Ingela Lundgren (red). Studentlitteratur 2010, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-06820-6

5 januari 2011

Många är rädda för att föda, trots att förutsättningarna i vårt land oftast är de bästa för att få en normal och lyckad förlossning. I denna bok, som är en revidering av 2004 års upplaga med tre helt nya kapitel, skriver elva författare om sin egen forskning kring möte, stöd och vårdorganisation vid barnafödande. Detta kunskapsområde lämpar sig framför allt för barnmorskor, men även för andra inom vården. ?

Den professionella vårdaren bör tänka på att de egna grundvärderingarna påverkar både förhållningssättet och vården. Att ge tid och att möta föräldrar i en öppen dialog med förståelse och respekt är centralt för att kunna stärka dem. Det kan även innebära en balansgång mellan naturligt födande och att se till de medicinska behoven. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida