Förlossningsrädsla

Nina Olofsson (red)
Förlossningssmärta ? och dess
behandling. 143 sidor
Studentlitteratur 2003
Cirkapris 252 kronor
ISBN 91-44-01624-7

Mer än hälften av alla kvinnor upplever svåra eller outhärdliga smärtor under förlossningen och många erbjuds smärtlindringsmetoder som har otillräcklig effekt. Många kvinnor anser att de inte har fått tillräcklig smärtlindring vid förlossningen och några utvecklar dessutom förlossningsrädsla. Det hävdar Nina Olofsson som är redaktör för denna bok. Hennes ambition med boken är därför att obstetriker, anestesiologer och barnmorskor ska ha en gemensam kunskap om förlossningssmärta och dess behandling, för att samarbetet kring den födande kvinnan med smärta ska fungera så bra som möjligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida