Formulär ska
upptäcka inkontinens

I Karlshamn har personalen själv tagit fram riktlinjer för inkontinensvården. I dag får många inte ens sina besvär utredda.

Enligt beräkningar lider cirka 80 procent av alla i särskilt boende av inkontinens. Trots det får de inte den hjälp de borde få. Enligt en undersökning i 20 kommuner, gjord av Socialstyrelsen, brister det bland annat när det gäller medicinska utredningar och behandlingar.

En kommun som insett problemen är Karlshamn i Blekinge. För ett par år sedan startades där ett speciellt projekt för att ta fram riktlinjer för vården av inkontinenta. Där har personalen som finns närmast vårdtagarna haft en avgörande inverkan på resultatet.

– På varje särskilt boende finns ett ombud, totalt ett 40-tal, och de har hela tiden varit med i arbetet med de nya riktlinjerna. Vi har haft möten och en rad kontakter där vi på olika sätt gått igenom vad som bör finnas med, berättar Ing-Britt Håkansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Karlshamn.

Frågeformulär
Hon har lett projektarbetet tillsammans med bland andra Agneta Sandberg, uroterapeut på Blekingesjukhuset. På det sättet kan man säga att projektet varit ett samarbete mellan kommunen och landstinget.

I bakgrunden finns också en granskning som läkare och sjuksköterskor tidigare gjort av sitt eget arbete och som visade på många brister.

De riktlinjer som man tagit fram innehåller flera olika delar. Bland annat finns det ett frågeformulär som ska användas för alla vårdtagare.

– Ofta vet man inte orsaken till att någon har inkontinens eller vilken typ det är. Tanken med formuläret är att det, om vårdtagaren går med på det, ska förvaras på boendet. Ny personal kan då lätt sätta sig in i situationen, säger Ing-Britt Håkansson.

Riktlinjerna innehåller också en genomgång av hela kedjan: utredning, bedömning, behandling och utvärdering och även vem som har ansvar för vad. I riktlinjerna kan man följa hela processen så att den inte stannar upp någonstans.

Projektet är slut och nu ska riktlinjerna börja användas.

– Vi startar med nya vårdtagare, sedan går vi vidare med dem som redan finns hos oss. Det kommer att ta sin tid för sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden att genomföra arbetet eftersom vi har över 600 personer i våra särskilda boenden, säger Ing-Britt Håkansson.

Hon är övertygad om att riktlinjerna kommer att leda till en bättre vård. I dag är det många inkontinenta som inte fått sina besvär utredda och därför inte får rätt behandling.

– Av ren slentrian har de till exempel bara fått skydd, trots att de kanske med behandling och hjälp skulle kunna klara sig helt utan. Jag tror att man ofta med ganska enkla medel kan förbättra vården för många och då kommer våra nya riktlinjer att vara en god hjälp, säger Ing-Britt Håkansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida