»Formuleringen var inte bra«

10 maj 1999

STOCKHOLM. Formuleringen var inte bra och kunde uppfattas som inskränkningar i yttrande- och meddelarfriheten. Det skriver sjukvårdsdirektör Håkan Jarmar i södra Stockholm i ett brev till Justitieombudsmannen, JO. Brevet gäller ett protokoll
– JO-anmält av Vårdförbundet i Stockholm – som satts samman inom psykiatrin i området. I protokollet sägs att chefen Filip Costa först ska godkänna skälet till en eventuell intervju inom enheten, när den ska ske och med vem samt att han ska få läsa artikeln innan den går i press. Sjukvårdsdirektören skriver också att man håller på med att utbilda chefer och ledare i offentlighet och sekretess, med betoning på yttrande- och meddelarfriheten. JO nöjer sig med det svaret men understryker att den enskilde har laglig rätt att uttrycka sin uppfattning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida